Thủ tục pháp lý > Xu hướng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

  • Xu hướng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Thưa chuyên gia: Xu hướng hỗ trợ cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay?
    Vào lúc: 14/06/2018 3:28:11 CH Người gửi: Phạm Thu Hà Lần đọc:70
Khôi Nguyên trả lời
Xu hướng hỗ trợ cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay là: Nông nghiệp công nghệ cao.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia