Thủ tục pháp lý > Chi phí quản lý doanh nghiệp trong thị trường?

  • Chi phí quản lý doanh nghiệp trong thị trường? Tôi muốn hỏi những chi phí nào được gọi là chi phí quản lý doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh?
    Vào lúc: 07/08/2018 9:47:35 SA Người gửi: Vũ Nhật Minh Lần đọc:72

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia