Thủ tục pháp lý > Câu sai về ứng dụng của Blockchain.

  • Câu sai về ứng dụng của Blockchain. Thưa chuyên gia: Câu nào sau sai về ứng dụng của Blockchain trong hoạt động sản xuất ạ? - Quản lý thông tin tập trung - Truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Kiểm tra chuỗi cung ứng - Quản trị sản xuất
    Vào lúc: 29/06/2018 2:15:10 CH Người gửi: Hoàng Thanh Tùng Lần đọc:106
Kim Thúy trả lời
Sai về ứng dụng của Blockchain: Quản lý thông tin tập trung.
Blockchain cung cấp khả năng quản lý thông tin phi tập trung, minh bạch và không thể thay đổi.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia