Quản trị tài chính > Ngành tài chính ngân hàng cụ thể học những gì?

  • Ngành tài chính ngân hàng cụ thể học những gì? Cháu chào chú! Cháu đang là học sinh cấp 3, cháu rất thích ngành tài chính ngân hàng. Chú cho cháu hỏi ngành tài chính ngân hàng cụ thể cháu được học những gì, đòi hỏi người học những gì? Và sẽ làm được những gì? Ngành này có liên quan đến kế toán không ạ? Cháu xin cảm ơn!
    Vào lúc: 25/12/2017 1:45:08 CH Người gửi: Phạm Bảo Nam Lần đọc:107
Anh Nguyễn Hải Hà trả lời
Anh Nguyễn Hải Hà:
Ngành tài chính ngân hàng sẽ được học những môn về tài chính, kinh tế, những nghiệp vụ chuyên môn về tài chính, ngân hàng. Đòi hỏi người học phải có kiến thức kỹ năng về phân tích, tính toán, logic, xã hội. Ngành này sau đào tạo sẽ làm được tại các bộ phận tài chính, phòng ban tài chính của các cơ quan, xí nghiệp, công ty, kế toán, làm trong các ngân hàng.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia