Quản trị tài chính > Mua trái phiếu của một doanh nghiệp.

  • Mua trái phiếu của một doanh nghiệp. Thưa chuyên gia, nếu mình là người mua trái phiếu của doanh nghiệp thì cần chú ý đến những chỉ tiêu tài chính nào của doanh nghiệp đó? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 14/05/2018 9:20:56 SA Người gửi: Nguyễn Quang Minh Lần đọc:64
Bùi Văn Viễn trả lời
Mục đích của người mua trái phiếu là thu mức lãi cao và đồng thời rủi ro thấp nên họ phải chú ý tới ít nhiều chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.
- Lãi suất của trái phiếu : đặt trên tương quan so sánh với lãi suất trên thị trường vốn, của công ty khác và trái phiếu chính phủ.
- Kì hạn của trái phiếu: Kì hạn ngắn thì lãi suất thấp nhưng độ rủi ro thấp còn kì hạn dài thì ngược lại.
- Uy tín của doanh nghiệp.
- Mệnh giá của trái phiếu: liệu mình có khả năng mua hay không.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia