Quản trị tài chính > Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhận định nào đúng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thưa chuyên gia? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 23/05/2018 9:02:56 SA Người gửi: Lê Thị Ngọc Quỳnh Lần đọc:145

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia