Quản trị tài chính > Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  • Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chuyên gia đánh giá như thế nào về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên trong thời gian gần đây? Theo ông, vấn đề cốt lõi để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không xa rời thực tế là gì?
    Vào lúc: 09/07/2018 3:11:54 CH Người gửi: Dương Duy Nghĩa Lần đọc:48
Anh Lê Quốc Phong trả lời
Năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội là phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021. Với các nội dung chủ yếu như tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo trực tuyến và trực tiếp về khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên, sinh viên; tổ chức sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên; thí điểm triển khai mô hình công ty hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phối hợp với các đơn vị tiếp tục phát triển mạng lưới các câu lạc bộ “Sáng tạo khởi nghiệp,” câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ;” tổ chức các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại và đối thoại chính sách cho doanh nhân trẻ nhằm từng bước thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp đổi mới sang tạo trong thanh niên Việt Nam Ý tưởng sáng tạo, Tư duy sáng tạo và Hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo là nhiệm vụ tiên quyết, cốt lõi để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không xa rời thực tế. Bởi ý tưởng hay phải có ý nghĩa thực tế có lợi ích cho xã hội cộng đồng. Kèm theo đó là tư duy sang tạo, tư duy thay đổi thì bạn trẻ mới có sự khác biệt, nổi trội. Hơn hết ý tưởng đó, sự khác biệt đó phải được đưa vào thực tế, biến ý tưởng thành hành động, thực hiện các giải pháp khả thi, giúp mọi người quản lý sự thay đổi và thích ứng với các giải pháp mới khi cần thiết.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia