Quản trị tài chính > Hỗ trợ của trung ương Đoàn giúp thanh niên khởi nghiệp.

  • Hỗ trợ của trung ương Đoàn giúp thanh niên khởi nghiệp. Thưa chuyên gia trong nhiệm kỳ mới (2017-2022), Trung ương Đoàn sẽ có những hỗ trợ như thế nào để thanh niên vượt qua khó khăn, đứng lên khởi nghiệp?
    Vào lúc: 04/07/2018 4:48:33 CH Người gửi: Gia Bình Lần đọc:68
Anh Lê Quốc Phong trả lời
Như các bạn đã biết, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI vừa diễn ra thành công. Bên cạnh việc đánh giá kết quả của nhiệm kỳ trước, Đại hội cũng đề ra nhiều nhiệm vụ trong quan trọng trong nhiệm kỳ này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội là phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022. Với các nội dung chủ yếu như Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo trực tuyến và trực tiếp về khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên, sinh viên; Tổ chức sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên; Thí điểm triển khai mô hình công ty hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Phối hợp với các đơn vị tiếp tục phát triển mạng lưới các câu lạc bộ “Sáng tạo khởi nghiệp,” câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ;” Tổ chức các chương trình kết nối, Xúc tiến thương mại và đối thoại chính sách cho doanh nhân trẻ nhằm từng bước thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên Việt Nam Bên cạnh đó, thiết lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiêp toàn quốc cho thanh niên tại các cấp bộ đoàn, ra đời Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp để hỗ trợ và hiện thực hóa các ý tưởng là mục tiêu quan trọng cần thực hiện ngay. Bởi Ý tưởng sáng tạo, Tư duy sáng tạo và Hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo là nhiệm vụ tiên quyết, cốt lõi để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không xa rời thực tế. Ý tưởng hay phải có ý nghĩa thực tế có lợi ích cho xã hội cộng đồng. Kèm theo đó là tư duy sang tạo, tư duy thay đổi thì bạn trẻ mới có sự khác biệt, nổi trội. Hơn hết ý tưởng đó, sự khác biệt đó phải được đưa vào thực tế, biến ý tưởng thành hành động, thực hiện các giải pháp khả thi, giúp mọi người quản lý sự thay đổi và thích ứng với các giải pháp mới khi cần thiết, thì khởi nghiệp mới thành công.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia