Quản trị tài chính > Cơ hội việc làm ngành tài chính như thế nào?

  • Cơ hội việc làm ngành tài chính như thế nào? Thưa chuyên gia: Trong tương lai cơ hội về việc làm cho ngành tài chính, ngân hàng sẽ như thế nào? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 14/11/2017 10:32:20 SA Người gửi: Lê Ngọc Hà Lần đọc:105
Anh Trần Tuấn Anh trả lời
Anh Trần Tuấn Anh:
Đối với 1 quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì tăng trưởng kinh tế cao thì cũng đồng hành tăng trưởng cao của ngành tài chính ngân hàng. Do vậy ngành tài chính ngân hàng vẫn còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Học tài chính ngân hàng thì bạn có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, các định chế tài chính như công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm .

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia