Quản trị tài chính > Cơ hội thanh niên trong quá trình triển khai hỗ trợ khởi nghiệp.

  • Cơ hội thanh niên trong quá trình triển khai hỗ trợ khởi nghiệp. Trong quá trình triển khai hỗ trợ khởi nghiệp, thanh niên nông thôn có được những cơ hội gì thưa chuyên gia?
    Vào lúc: 18/06/2018 2:52:48 CH Người gửi: Khôi Nguyên Lần đọc:65
Gia Khánh trả lời
rong quá trình triển khai hỗ trợ khởi nghiệp, thanh niên nông thôn có được những cơ hội:
Tiếp cận nguồn vốn, kiến thức, kỹ năng trong hệ sinh thái khởi nghiệp

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia