Quản trị tài chính > Chính phủ khuyến khích cá nhân, tập thể, hộ kinh doanh thành lập nhằm mục đích gì?

  • Chính phủ khuyến khích cá nhân, tập thể, hộ kinh doanh thành lập nhằm mục đích gì? Thưa chuyên gia ở Việt Nam, chính phủ khuyến khích các cá nhân, tập thể, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 07/06/2018 2:40:02 CH Người gửi: Nguyễn Thị Mai Lần đọc:59
Phạm Thị Hồng Linh trả lời
Ở Việt Nam, chính phủ khuyến khích các cá nhân, tập thể, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích: Thực hiện mục tiêu 01 triệu doanh nghiệp vào năm 2025.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia