Quản trị nhân sự > Vai trò người làm công tác nhân sự.

  • Vai trò người làm công tác nhân sự. Xin chuyên gia cho biết vai trò của người làm công tác nhân sự đối với sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp? Các biện pháp để "săn đầu người" và giữ họ làm việc lâu dài tại Công ty?
    Vào lúc: 19/07/2018 3:43:19 CH Người gửi: Nguyễn Nhật Minh Lần đọc:47
Ths. Trần Minh Trọng trả lời
Ths. Trần Minh Trọng:
Hiện nay người ta chia quản trị nhân sự trong doanh nhiệp thành nghiệp vụ nhân sự (tuyển dụng, trả lương, BHXH …) và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực (chọn những vị trí chủ chốt cho doanh nghiệp của mình và cải tiến hệ thống). Người Giám đốc nhân sự được giao nhiệm vụ nào tuỳ thuộc vào 2 yếu tố: sự tin tưởng của ban giám đốc và năng lực của người giám đốc nhân sự. Có những trường hợp giám đốc nhân sự có đủ năng lực để làm đủ 2 mảng này nhưng lãnh đạo doanh nghiệp chỉ giao tập trung vào mảng thứ nhất (nghiệp vụ nhân sự) do nhận thức và niềm tin với giám đốc nhân sự. Việc “săn đầu người” là một chiến lược nhân sự mà nhiều doanh nghiệp đang sử dụng. Tuy nhiên đây là 1 giải pháp tương đối rủi ro vì những người chúng ta săn về cần một khoảng thời gian, tương đồng, phương pháp quản trị để cân bằng. Những doanh nghiệp có tình hình tài chính không mạnh, làm việc trên mối quan hệ tình cảm sẽ khó giữ chân được họ do sự khác biệt về tính cách. Các doanh nghiệp nên chuyển hướng sang đào tạo nhân tài ngay trong chính nội bộ của mình thông qua các chương trình huấn luyện kỹ năng, kiến thức chuyên môn, thái độ làm việc. Việc đào tạo nhân tài nội bộ giúp ta tiết kiệm được chi phí, thời gian vì mọi người đã có hiểu biết về doanh nghiệp (về con người, sản phẩm, hệ thống). Việc đào tạo nhân tài nội bộ cần phải cài đặt "hệ điều hành mới" cho người cũ nên cần thời gian, đôi khi phải tách người cũ ra khỏi môi trường làm việc hiện nay. Còn việc “săn đầu người bên ngoài” chỉ nên dùng cho những mục tiêu ngắn hạn.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia