Quản trị nhân sự > Tuyển chọn nhân lực.

  • Tuyển chọn nhân lực. Thưa chuyên gia, doanh nghiệp của tôi mới thành lập và tôi đang gặp phải vấn đề khó khăn về nhân lực. Chuyên gia cho tôi biết các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn và phương pháp nào tuyển chọn hợp lý. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
    Vào lúc: 10/05/2018 9:31:00 SA Người gửi: Đỗ Hải Nam Lần đọc:43
Nguyễn Thành Trung trả lời
Tuyển chọn là quá trình chọn ra những người phù hợp nhất cho vị trí công tác cụ thể , từ tập hợp các ứng cử viên đã được tuyển mộ .
+ Các nhân tố tác động đến quá trình tuyển chọn :
- luật pháp của chính phủ
- Tốc độ và thời gian để làm quyết định tuyển chọn
- Thứ bậc của doanh nghiệp .
- Số lượng và ứng cử viên sẽ ảnh hưởng đến tỷ số tuyển chọn
Tỷ số tuyển chọn = số lượng người được thuê cho một công việc / tổng số các ứng cử viên cho công việc đó.
- Loại hình doanh nghiệp
- Thời gian thử thách Các phương pháp tuyển chọn nhân viên:
a- phỏng vấn :
Có 2 loại phỏng vấn :
+ Ban đầu / sơ bộ
+ Đánh giá Mục đích phỏng vấn ( đánh gía ) sau khi phỏng vấn người phỏng vấn có đầy đủ thông tin về đối tượng phỏng vấn .
- Cảm giác ban đầu.
- Trình độ học vấn
- Kinh nghiệm làm việc .
- Những mối quan hệ hiện tại và tương laicủa ứng cử viên .
-) ứng cử viên có thích hợp với công việc hay không ?
b- Trắc nghiệm:
- Sử dụng trắc nghiệm làm tăng giá trị của các kết quả phỏng vấn.
Giúp cho việc đưa ra quyết định một cách chính xác tìm ra được những người có năng lựcnhất và thích ứng nhât với các công việc trong danh sách những người xin việc .
Các loại trắc nghiệm :
- Tâm lý nhằm đánh giá các khả năng đặc thù , logic, văn hoá …
- Trắc nghiệm lâm sàng qua chữ viết
- Trăc nghiệm tình huống .
Đặt ứng cử viên vào tình huống gần như trương hợp thực tế của công việc phải làm .
Kết hợp phỏng vấn và trắc nghiệm giúp cho tìm được ứng cử viên thích hợp nhất.
Các phương pháp khác :
- Phương pháp xem xét các thông tin khác có liên quan . Kết hợp với các số liệu thông tin thu thập được , so sánh nhu cầu công việc bản thân nhữung người được chọn với nhữunng người bị loại
–) chọn được người phù hợp nhất có một vị trí công việc .
- Là tiếp nhận và hội nhập.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia