Quản trị nhân sự > Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp là gì?

  • Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp là gì? Thưa chuyên gia trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp là gì ạ? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 23/05/2018 9:03:51 SA Người gửi: Nguyễn Thanh Quang Lần đọc:34
Lê Như Thuận trả lời
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp:
Là đơn vị có nhiệm vụ tập hợp, liên kết tất cả các nguồn lực đa dạng trong và ngoài nước để đẩy mạnh tốc độ hình thành của Quốc gia Khởi nghiệp và phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia