Quản trị nhân sự > Sử dụng bộ công cụ và cẩm nang khởinghiệpcầnthiết cho đối tượng nào?

  • Sử dụng bộ công cụ và cẩm nang khởinghiệpcầnthiết cho đối tượng nào? Thưa chuyên gia: Sử dụng bộ công cụ và cẩm nang khởinghiệpcầnthiết cho đối tượng nào? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 18/05/2018 10:31:13 SA Người gửi: Nguyễn Thanh Hồng Lần đọc:38
Đặng Thị Nga trả lời
Sử dụng bộ công cụ và cẩm nang khởi nghiệp cần thiết cho đối tượng:
- Cán bộ Đoàn, Hội
- Thanh niên khởi nghiệp
- Sinh viên

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia