Quản trị nhân sự > Mục tiêu nào không đúng với chương trình tập huấn khởi nghiệp

  • Mục tiêu nào không đúng với chương trình tập huấn khởi nghiệp Thưa chuyên gia cho tôi hỏi: Mục tiêu nào khôgn đúng với chương trình tập huấn khởi nghiệp. Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 18/05/2018 10:30:11 SA Người gửi: Trần Hoài Hưng Lần đọc:86
Tạ Tuấn Minh trả lời
Mục tiêu không đúng với chương trình tập huấn khởi nghiệp là: Tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia