Quản trị nhân sự > Đối tượng trong Đề án 844.

  • Đối tượng trong Đề án 844. Thưa chuyên gia đối tượng trong Đề án 844 về hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia là đối tượng nào ạ?
    Vào lúc: 08/06/2018 3:59:38 CH Người gửi: Công Lê Minh Hương Lần đọc:69
Nguyễn Quỳnh Anh trả lời
Đối tượng trong Đề án 844 về hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia là đối tượng: Doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng kinh doanh tăng trưởng nhanh

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia