Phát triển thương hiệu > Tinh thần khởi nghiệp là gì?

  • Tinh thần khởi nghiệp là gì? Thưa chuyên gia,thế nào là tinh thần khởi nghiệp? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 06/06/2018 3:50:19 CH Người gửi: Võ Thị Anh Thư Lần đọc:74
Lê Hoàng Châu trả lời
Tinh thần khởi nghiệp:
- Là tinh thần ở những doanh nhân có tinh thần khởi nghiệp thật sự phải là những con người mà bản thân họ có hoài bão vượt lên số phận, chấp nhận rủi ro với tinh thần đổi mới và sáng tạo.
- Dũng cảm gánh chịu những tai họa nghiêm trọng về vật chất và tinh thần khi làm ăn thua lỗ.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia