Phát triển thương hiệu > Tính đặc trưng của Blockchain.

  • Tính đặc trưng của Blockchain. Thưa chuyên gia đâu không phải là tính chất đặc trưng của Blockchain ạ?
    Vào lúc: 27/06/2018 2:54:38 CH Người gửi: Vũ Đình Chiến Lần đọc:75

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia