Phát triển thương hiệu > Thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm.

  • Thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm. Xin chuyên gia cho biết, thương hiệu là gì? sự phân biệt giữa thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm là như nào? Em trân thành cảm ơn
    Vào lúc: 22/11/2017 9:52:01 SA Người gửi: Linh Đan Lần đọc:185
CG: Võ Văn Quang trả lời
CG: Võ Văn Quang
Thương hiệu là một tổng hòa các giá trị hướng đến một nhóm khách hàng trong đó bao gồm cả sảng phẩm và nhãn hiệu. Ở hai góc nhìn đối với một thực thể, mình làm ra 1 vật gọi là sản phẩm (một tập hợp các lợi ích). Cùng một sản phẩm đó đưa cho khách hàng, nếu khách hàng chấp nhận sản phẩm (một tập hợp các lợi ích đó) nó trở thành một tập hợp có giá trị thương hiệu. Thương hiệu mang tính bản chất, có khách hàng mới có thương hiệu. Các nhà tư bản đưa ra những lý luận về pháp lý, bằng những yếu tố cơ bản nhất bảo vệ nhãn hiệu. Nhãn hiệu nói chung nghiêng về mặt pháp lý nhiều hơn.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia