Phát triển thương hiệu > Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lập nghiệp.

  • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lập nghiệp. Thưa chuyên gia cho tôi hỏi, sự khác nhau giữa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lập nghiệp? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 30/05/2018 2:07:44 CH Người gửi: Lê Thị My Lần đọc:122
Nguyễn Thị Hiền trả lời
Sự khác nhau giữa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lập nghiệp: startup có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia