Phát triển thương hiệu > Doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp tổ chức liên kết với nhau.

  • Doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp tổ chức liên kết với nhau. Doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp tổ chức liên kết với nhau để làm gì thưa chuyên gia?
    Vào lúc: 29/05/2018 10:24:13 SA Người gửi: Nguyễn Hoàng Công Lần đọc:64
Nguyễn Văn Thành trả lời
Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan để cùng hợp tác và cạnh tranh.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia