Phát triển thương hiệu > Công nghệ Blockchain.

  • Công nghệ Blockchain. Thưa chuyên gia lĩnh vực nào có thể áp dụng công nghệ của Blockchai ạ?
    Vào lúc: 29/06/2018 2:18:25 CH Người gửi: Nguyễn Huy Tuấn Lần đọc:98
Chị Lê Thị Thu Hương trả lời
Lĩnh vực áp dụng công nghệ blockchain:
- Hợp đồng thông minh
- Chuyển giao tài sản, thanh toán vi mô, tiền thuật toán
- Đăng ký, công chứng
Hợp đồng thông minh, chuyển giao tài sản, thanh toán vi mô, tiền thuật toán, đăng kí, công chứng là đều là những lĩnh vực có thể áp dụng công nghệ của Blockchain để tăng tính thuận tiện, minh bạch và giảm thiểu chi phí.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia