Phát triển thương hiệu > Coach là gì?

  • Coach là gì? Thưa chuyên gia cho cho tôi hỏi Coach là gì? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 29/05/2018 10:40:32 SA Người gửi: Nguyễn Thị Thu Phương Lần đọc:104
Nguyễn Đức Tú trả lời
Coach là:
- Là huấnluyện viên khởinghiệp
- Được trả phí
- Là một công việc

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia