Phát triển thương hiệu > Cổ phần được phân chia thế nào giữa các nhà sáng lập.

  • Cổ phần được phân chia thế nào giữa các nhà sáng lập. Thưa chuyên gia cho tôi hỏi: Vốn cổ phần sẽ được phân chia thế nào giữa các nhà sáng lập của một công ty khởi sự?Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 14/11/2017 10:34:06 SA Người gửi: Mai Xuân Khoa Lần đọc:177
Phan Huy Dũng trả lời
Phan Huy Dũng:
Không chỉ có một câu trả lời đúng. Nhưng bạn nên thảo luận nó và đồng thuận từ trước để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào sau này. Nếu bạn là người chủ đầu tiên và là người nghĩ ra ý tưởng, thì nếu thỏa thuận tốt, bạn có thể giành được hơn 50% quyền sở hữu. Việc thỏa thuận cần tính tới những điều sau: • Giá trị tương đối của những đóng góp của những người sáng lập • Việc trao quyền phụ thuộc vào việc làm việc liên tục tại công ty (bạn không muốn trao tới 25% quyền sở hữu công ty cho người sẽ rời công ty sau vài tháng). • Thời gian cam kết với công ty • Các khoản bồi thường bằng tiền mặt mà nhân viên phải trả • Liệu những người sáng lập sẽ tiếp tục đầu tư tiền mặt vào công ty không? • Liệu người đó có muốn duy trì việc kiểm soát đối với việc ra quyết định không?

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia