Phát triển thương hiệu > Chuỗi phân phối sản phẩm.

  • Chuỗi phân phối sản phẩm. Thưa chuyên gia, thế nào là chuỗi phân phối sản phẩm. Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 24/05/2018 2:33:37 CH Người gửi: Phạm Thị Diễm Trinh Lần đọc:73
Trần Thị Xuân trả lời
Chuỗi phân phối sản phẩm là:
- Là mạng lưới các trung gian thực hiện phân phối sản phẩm
- Chuỗi phân phối sản phẩm do các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh, thực hiện.
- Chuỗi phân phối sản phẩm phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia