Phát triển thương hiệu > Chính phủ Blockchain

  • Chính phủ Blockchain Thưa chuyên gia: Chính phủ Blockchain là gì ạ? Em xin cảm ơn!
    Vào lúc: 29/06/2018 2:16:04 CH Người gửi: Bùi Khánh Chi Lần đọc:83
Nguyễn Hải Yến trả lời
Chính phủ Blockchain là : Thế hệ Blockchain 3.0
Blockchain thế hệ 1.0 là tiền tệ, sự khai sinh và triển khai của khái niệm tiền điện tử. Blockchain thế hệ 2.0 là sự tích hợp với khái niệm hợp đồng thông minh (smart contracts) để có thể áp dụng với các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Blockchain 3.0 là các ứng dụng vượt ra ngoài phạm vi tiền tệ, tài chính, tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực như chính phủ, khoa học. Tuy nhiên, con đường đến được Blockchain 3.0 còn khá gian nan.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia