Phát triển thương hiệu > Blockchain là công nghệ mang tính cách mạng

  • Blockchain là công nghệ mang tính cách mạng Nói Blockchain là công nghệ mang tính cách mạng đúng hay sai ạ?
    Vào lúc: 27/06/2018 2:53:37 CH Người gửi: Nguyễn Văn Phi Lần đọc:70

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia