Phát triển thương hiệu > Đổi quyền sở hữu bao nhiêu phần trăm?

  • Đổi quyền sở hữu bao nhiêu phần trăm? Thưa chuyên gia, nhà đầu tư thiên thần sau khi đầu tư một phần vốn startup thường được đổi quyền sở hữu bao nhiêu phần trăm cổ phần của startup đó?
    Vào lúc: 30/05/2018 2:02:21 CH Người gửi: Phạm Thị Mai Lần đọc:119
Võ Kim Tân trả lời
Nhà đầu tư thiên thần sau khi đầu tư vốn startup thường được đổi quyền sở hữu 10-20% của starup đó.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia