Phát triển thương hiệu > Đặc tính của Blockchain.

  • Đặc tính của Blockchain. Thưa chuyên gia: Quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nhờ áp dụng đặc tính nào của Blockchain ạ?
    Vào lúc: 29/06/2018 2:17:34 CH Người gửi: Vũ Bình Minh Lần đọc:101
Khải Nguyễn trả lời
Quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nhờ áp dụng đặc tính:
- Không thể làm giả
- Không thể phá hủy
Quyền sở hữu trí tuệ sẽ được bảo vệ nhờ đặc tính không thể phá hủy, không thể làm giả và lưu trữ phi tập trung của Blockchain.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia