Nguồn vốn kinh doanh > nguồn vốn kinh doanh là gi?

  • nguồn vốn kinh doanh là gi? Nguồn vốn kinh doanh là gi? Nó khác vốn chủ sở hữu ở điểm nào? Và được hình thành từ những nguồn nào?
    Vào lúc: 09/04/2012 12:16:00 CH Người gửi: trangvh Lần đọc:7157
kim chi nam trả lời
Vốn kinh doanh chính là nguồn vốn của 1 doanh nghiệp. Đây chính là nguồn của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bao gồm nợ vay, các khoản phải trả khách hàng hay nhà cung cấp, và một phần rất quan trọng chính là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia