Nguồn vốn kinh doanh > Vốn tài chính tốt nhất cho khởi nghiệp từ đâu?

  • Vốn tài chính tốt nhất cho khởi nghiệp từ đâu? Thưa chuyên gia: Có thể tìm vốn tài chính tốt nhất cho khởi nghiệp từ đâu ạ? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 12/06/2018 3:29:06 CH Người gửi: Nguyễn Quốc Đạt Lần đọc:39
Nguyễn Thị Lan trả lời
Có thể tìm vốn tài chính tốt nhất cho khởi nghiệp từ quỹ đầu tư.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia