Nguồn vốn kinh doanh > Vốn khởi nghiệp cần những gì.

  • Vốn khởi nghiệp cần những gì. Thưa chuyên gia cho tôi hỏi: Vốn của khởi nghiệp cần những gì ạ? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 12/06/2018 3:27:59 CH Người gửi: Nguyễn Gia Hân Lần đọc:51
Bùi Văn Viễn trả lời
Vốn của khởi nghiệp cần: - Tiền - Quan hệ - Tri thức

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia