Nguồn vốn kinh doanh > Việt Nam có khoảng bao nhiêu Quỹ hỗ trợ, Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp.

  • Việt Nam có khoảng bao nhiêu Quỹ hỗ trợ, Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp. Thưa chuyên gia, hiện nay ở Việt Nam có khoảng bao nhiêu Quỹ hỗ trợ, Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp ạ?
    Vào lúc: 12/06/2018 3:30:03 CH Người gửi: Nguyễn Thu Hà Lần đọc:36
Phạm Công Thịnh trả lời
Hiện nay ở Việt Nam có 40 Quỹ hỗ trợ, Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia