Nguồn vốn kinh doanh > Vấn đề khó khăn cho thanh niên khởi nghiệp?

  • Vấn đề khó khăn cho thanh niên khởi nghiệp? Thưa chuyên gia, vấn đề khó khăn cho thanh niên khởi nghiệp hiện nay là gì? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 06/06/2018 3:49:02 CH Người gửi: Phan Thị Trúc Lần đọc:39
Nguyễn Thị Oanh trả lời
Vấn đề khó khăn cho thanh niên khởi nghiệp là: Vốn và đầu ra cho sản phẩm.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia