Nguồn vốn kinh doanh > Trung ương Đoàn cần kết nối để tạo đầu ra của sản phẩm.

  • Trung ương Đoàn cần kết nối để tạo đầu ra của sản phẩm. Nhằm hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bản thân đề nghị Trung ương Đoàn cần kết nối để tạo đầu ra sản phẩm, phát huy lợi thế phát triển kinh tế theo vùng, theo địa phương, đơn vị?
    Vào lúc: 13/07/2018 2:32:41 CH Người gửi: Võ Thái Hiển Lần đọc:71

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia