Nguồn vốn kinh doanh > Quỹ đầu tư thiên thần

  • Quỹ đầu tư thiên thần Quỹ đầu tư thiên thần tư vào các startup trong giai đoạn nào thưa chuyên gia?
    Vào lúc: 24/05/2018 2:30:59 CH Người gửi: Huỳnh Văn Truyền Lần đọc:95
Nguyễn Văn Thành trả lời
Quỹ đầu tư thiên thần đầu tư vào các startup trong giai đoạn ươm mầm.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia