Nguồn vốn kinh doanh > Những sai lầm lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải?

  • Những sai lầm lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải? Thưa chuyên gia, đâu là sai lầm lớn nhất mà doanh nghiệp gặp phải ạ? Tôi xin cảm ơn.
    Vào lúc: 29/08/2017 9:26:12 SA Người gửi: Vũ Thảo Nguyên Lần đọc:74

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia