Nguồn vốn kinh doanh > Nguồn vốn hỗ trợ tín dụng cho thanh niên khởi nghiệp.

  • Nguồn vốn hỗ trợ tín dụng cho thanh niên khởi nghiệp. Nguồn vốn chính hỗ trợ tín dụng cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp lập nghiệp hiện nay?
    Vào lúc: 18/06/2018 2:54:27 CH Người gửi: Gia Linh Lần đọc:70
Võ Thái Hiển trả lời
Nguồn vốn chính hỗ trợ tín dụng cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp lập nghiệp hiện nay: Ngân hàng chính sách

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia