Nguồn vốn kinh doanh > Nguồn vốn của Quỹ đầu tư khởi nghiệp.

  • Nguồn vốn của Quỹ đầu tư khởi nghiệp. Thưa chuyên gia: nguồn vốn của Quỹ đầu tư khởi nghiệp được hình thành từ đâu ạ?
    Vào lúc: 24/05/2018 2:29:53 CH Người gửi: Võ Thanh Tuyền Lần đọc:84
Nguyễn Hồng Vy trả lời
Nguồn vốn của quỹ đầu tư khởi nghiệp được hình thành từ nguồn vốn nhà nước.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia