Nguồn vốn kinh doanh > Mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh doanh.

  • Mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh doanh. Thưa chuyên gia cho em hỏi: Mục tiêu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tại địa phương nhằm?
    Vào lúc: 18/06/2018 2:57:43 CH Người gửi: Lê Thị Thu Hương Lần đọc:132
Hoàng Đức Thắng trả lời
Mục tiêu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tại địa phương nhằm:
- Tăng thu nhập cho thanh niên
- Giảm thất nghiệp
- Khởi nghiệp

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia