Nguồn vốn kinh doanh > Khó khăn vướng mắc của thanh niên khởi nghiệp hiện nay.

  • Khó khăn vướng mắc của thanh niên khởi nghiệp hiện nay. Theo ông, đâu là khó khăn vướng mắc của thanh niên khởi nghiệp hiện nay? Để đẩy mạnh triển khai Đề án 844, trong thời gian tới Trung ương Đoàn TNCSHCM sẽ có những hoạt động gì để khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thưa ông?
    Vào lúc: 09/07/2018 3:13:03 CH Người gửi: Lê Thúy Huyền Lần đọc:51
Anh Lê Quốc Phong trả lời
Thanh niên Khởi nghiệp đang sở hữu nguồn Tài nguyên mềm quí giá nhất là Năng lượng sáng tạo không giới hạn nhưng lại thiếu rất nhiều điều kiện đủ để Khởi nghiệp thành công. Chất lượng sáng tạo, đánh giá đúng thị trường tiềm năng, Lập kế hoạch kinh doanh... là những yếu tố cần phải học. Thử nghiệm sản phẩm, Xây dựng mô hình kinh doanh và phân phối, Điều hành nhóm nhân lực và Tâm lý chấp nhận, bước tiếp sau thất bại... là những yếu tố cần được trải nghiệm và nhận thức. Vốn và những Bài học kinh doanh là những yếu tố đặc biệt cần thiết cần tiếp sức và truyền lại từ các thế hệ trước. Bên cạnh đó, hiểu biết về Pháp lý, Tài chính cũng là những điều căn bản của Khởi nghiệp cần có.
Trong bối cảnh nhu cầu hỗ trợ của Thanh niên Khởi nghiệp quá lớn trên qui mô cả nước, để góp phần thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844, chúng tôi quyết tâm đầu tư Hạ tầng mềm, Ứng dụng Công nghệ số như IoT, Big Data...và Khai thác tối đa nguồn Trí tuệ Kinh doanh từ Cộng đồng Doanh nhân Trẻ cả nước để tối ưu công tác hỗ trợ cho Thanh niên Khởi nghiệp về Tốc độ xử lý thông tin và Chất lượng thông tin, giải pháp hỗ trợ thay vì tập trung vào số lượng Khởi nghiệp được hỗ trợ. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ nỗ lực để khơi thông nguồn Đầu tư từ nguồn lực xã hội, các Doanh nhân Trẻ thế hệ trước.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia