Nguồn vốn kinh doanh > Khó khăn nào cho thanh niên khởi nghiệp tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng, quỹ đầu tư.

  • Khó khăn nào cho thanh niên khởi nghiệp tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng, quỹ đầu tư. Thưa chuyên gia: Khó khăn nào cho thanh niên khởi nghiệp tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng, quỹ đầu tư? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 07/06/2018 2:42:25 CH Người gửi: Triệu Thị Phương Lần đọc:40
Trần Thị Tuyết trả lời
Khó khăn cho thanh niên khởi nghiệp tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng, quỹ đầu tư: Ý tưởng và kế hoạch kinh doanh chưa tốt.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia