Nguồn vốn kinh doanh > Khó khăn lớn nhất của thanh niên khi tiếp cận vốn.

  • Khó khăn lớn nhất của thanh niên khi tiếp cận vốn. Thưa chuyên gia khó khăn lớn nhất của thanh niên khởi nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn cho khởi nghiệp do nguyên nhân gì?
    Vào lúc: 14/06/2018 3:23:41 CH Người gửi: Bùi Anh Tuấn Lần đọc:38
Hoàng Thị Kim Loan trả lời
Khó khăn lớn nhất của thanh niên khởi nghiệp khi tiếp cận nguồn vốn cho khởi nghiệp do nguyên nhân: Do từ phía cá nhân khởi nghiệp, thiếu thông tin.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia