Nguồn vốn kinh doanh > Khó khăn của cán bộ Đoàn, Hội khi kết nối ý tưởng kinh doanh.

  • Khó khăn của cán bộ Đoàn, Hội khi kết nối ý tưởng kinh doanh. Thưa chuyên gia khó khăn của cán bộ Đoàn, Hội khi kết nối các Ý tưởng kinh doanh của các bạn thanh niên khởi nghiệp với các nhà đầu tư?
    Vào lúc: 19/06/2018 2:29:39 CH Người gửi: Nguyễn Thị Oanh Lần đọc:125
Minh Khang trả lời
Khó khăn của cán bộ Đoàn, Hội khi kết nối các Ý tưởng kinh doanh của các bạn thanh niên khởi nghiệp với các nhà đầu tư:
- Thiếu thông tin
- Thiếu đầu mối thực hiện
- Thiếu kỹ năng thực hiện

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia