Nguồn vốn kinh doanh > Hệ sinh thái khởi nghiệp.

  • Hệ sinh thái khởi nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp được hình thành từ những yếu tố nào thưa chuyên gia? Tôi xin cảm ơn!
    Vào lúc: 23/05/2018 9:09:00 SA Người gửi: Nguyễn Thị Thu Phương Lần đọc:36
Nguyễn Thị Hồng Sim trả lời
Hệ sinh thái khởi nghiệp được hình thành từ những yếu tố:
- Được hình thành bởi con người, startup trong các giai đoạn và các loại hình tổ chức khác nhau tại cùng một địa điểm vật lý.
- Được hình thành bởi con người, startup trong các giai đoạn và các loại hình tổ chức khác nhau tại cùng một địa điểm ảo.
- Các yếu tố tương tác như một hệ thống để xây dựng nên một công ty khởi nghiệ.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Tr��n Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia