Nguồn vốn kinh doanh > Cơ chế chính sách hỗ trợ giới trẻ.

  • Cơ chế chính sách hỗ trợ giới trẻ. Theo chuyên gia cần có cơ chế chính sách gì để hỗ trợ giới trẻ thúc đẩy tham gia nghiên cứu là tiền đề cho các ý tưởng khởi nghiệp mới?
    Vào lúc: 11/07/2018 2:42:49 CH Người gửi: Bùi Huy Hoàng Lần đọc:52
Anh Lê Quốc Phong trả lời
Sau khi xác định rõ đối tượng, Trung ương Đoàn đã đề ra những giải pháp, cơ chế nhằm hỗ trợ thiết thực nhất giúp thanh niên thành công trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Quá trình khởi nghiệp có nhiều vấn đề đặt ra đối với thanh niên, nhất là về vốn, kiến thức, kỹ năng quản trị. Từ khi Chính phủ có chủ trương thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam, Trung ương Đoàn phát động chính thức chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đã có sự chuyển động rất lớn ở các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,Cần Thơ, Bến Tre… Đó là động lực quan trọng mở màn cho các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp.
Quốc hội khóa XIV cũng đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này đã quy định cụ thể về việc hỗ trợ các cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đã được phép thành lập. Hiện nay Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang tích cực tham gia tháo gỡ những khó khăn này thông qua việc chính thức vận hành Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tạo cơ chế tập hợp thanh niên khởi nghiệp; mời gọi các nhà quản lý, các doanh nghiệp để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho thanh niên.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia