Nguồn vốn kinh doanh > Chương trình thanh niên khởi nghiệp.

  • Chương trình thanh niên khởi nghiệp. Một vài năm trở lại đây, hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp đang là một trong những hoạt động thu hút thế hệ trẻ được thể hiện năng lực, mong muốn của mình để phát triển khả năng phục vụ cộng đồng, phục vụ cuộc sống và xã hội tốt hơn. Trung ương Đoàn TNCSHCM cũng đã tổ chức chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2020. Xin ông cho độc giả biết rõ hơn về Chương trình này?
    Vào lúc: 09/07/2018 3:10:59 CH Người gửi: Bùi Khánh Chi Lần đọc:67
Anh Lê Quốc Phong trả lời
Năm 2016 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, giai đoạn 2016 – 2021 với 03 đối tượng trọng tâm: sinh viên, thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ. Theo đó, chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; tôn vinh các gương thanh niên khởi nghiệp thành công.
Tổ chức tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên. Hình thành cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp.
Tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Kết nối các nguồn vốn, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp ủng hộ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Nổi bật là sự ra đời của Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Với sứ mệnh Hiện thực hóa và thương mại hóa các ý tưởng mang lại Giá trị cho cộng đồng, chúng tôi tập trung vào: Cải thiện chất lượng sáng tạo trong Thanh niên, Tăng cường kiến thức Khởi nghiệp và khai thác nguồn vốn mạo hiểm cho quá trình ươm mầm các Ý tưởng.
Các dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp bởi Trung tâm bao gồm: Thông tin truyền thông, Kế toán tài chính, Pháp lý và sở hữu trí tuệ, Cố vấn huấn luyện, Nhân lực, Ươm tạo, Thử nghiệm sản phẩm, Thương hiệu và Marketing, Hoạch định kinh doanh, Phân phối sản phẩm…

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia