Nguồn vốn kinh doanh > Các công cụ, nguồn lực mà anh chị sẵn sàng để hỗ trợ khởi nghiệp.

  • Các công cụ, nguồn lực mà anh chị sẵn sàng để hỗ trợ khởi nghiệp. Thưa chuyên gia: Các công cụ, nguồn lực mà anh chị sẵn sàng để hỗ trợ khởi nghiệp là gì ạ? Em xin cảm ơn
    Vào lúc: 25/06/2018 4:04:44 CH Người gửi: Phạm Hà Thu Lần đọc:77
Lê Ngọc Hà trả lời
Các công cụ, nguồn lực để hỗ trợ khởi nghiệp là:
- Chính sách địa phương
- Tài liệu, công cụ hỗ trợ khác
- Vườn ươm, Trung tâm hỗ trợ, Quỹ đầu tư

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia