Nguồn vốn kinh doanh > Đánh giá hiệu quả việc lập kế hoạch.

  • Đánh giá hiệu quả việc lập kế hoạch. Có thể dựa vào kết quả đạt được để đánh giá hiệu quả của kế hoạch không hay còn những tiêu chí nào khác để đánh giá hiệu quả của việc lập kế hoạch? Em cảm ơn!
    Vào lúc: 18/07/2018 4:08:55 CH Người gửi: Phạm Bá Thăng Lần đọc:75
TS Tô Nhi A trả lời
Thạc sĩ Tô Nhi A:
Việc dự kiến về các rủi ro có thể có khi lập kế hoạch là 1 trong những hạng mục quan trọng. Chính nhờ nhận diện các rủi ro sẽ giúp bạn có được sự chủ động khi thực hiện kế hoạch. Quản trị rủi ro sẽ cho phép bạn có được kế hoạch hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Để có thể quản trị rủi ro, bạn cùng với cộng sự của mình nên dành thời gian liệt kê tất cả những thách thức, rào cản khi lập kế hoạch. Các thách thức này bao gồm ở tất cả các mảng: tài chính, tiến độ, nhân sự, các yếu tố khách quan (bối cảnh, kinh tế, xã hội,...). Với mỗi thách thức được nhận diện, bạn hãy để xuất cách giải quyết. Đây là 1 trong những cách có thể giúp bạn quản trị rủi ro cho kế hoạch của mình.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia